Krioterapia

rehabilitacja krakówrehabilitacja kraków

Słowo krioterapia pochodzi od słów greckich „kryos”, co oznacza „zimno” i „genos” – „pochodzenie” lub „tworzenie”. Pojęcie to wprowadził do nauki Heik Kamerlingh-Onnes. Naukowiec ten po raz pierwszy skroplił hel w roku 1908, a następnie odkrył zjawisko nadprzewodnictwa w roku 1911. Współcześnie pod pojęciem krioterapi rozumie się stosowanie metod uzyskiwania i wykorzystywania temperatur niższych od -150°C, a dokładnie -162°C. Krioterapia stosowana jest w różnych gałęziach przemysłu i medycyny.

W krioterapii miejscowej stosuje się przenośne urządzenia, które do wytworzenia niskich temperatur wykorzystują najczęściej ciekły azot lub dwutlenek węgla . Krioterapia miejscowa to schładzanie określonej części ciała które następuje na skutek działania na to miejsce par ciekłego czynnika ( azotu lub dwutlenku węgla). Ciekły czynnik o temperaturze wrzenia – 195,8°C przechodzi z postaci ciekłej w postać gazową wewnątrz urządzenia, różnica ciśnień pomiędzy zbiornikiem a ciśnieniem atmosferycznym powoduje wypływ par czynnika chłodzącego z urządzenia do węża zakończonego dyszą, temperatura gazu u wylotu dyszy wynosi od około – 160°C.