ELEKTROTERAPIA

Elektroterapia to dział fizykoterapii obejmujący min. takie zabiegi jak: jonoforeza, elektrostymulacja.Do leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn wykorzystuje się min. takie prądy jak: rosyjska stymulacja, tens,diadynamik.

Elektroterapia jest działem lecznictwa fizykalnego, zajmującym się wykorzystaniem do celów leczniczych róznego rodzaju prądów, min. prądu stałego, prądów impulsowych małej i średniej częstotliwości. Wspomniane wyżej prądy stosuje się w zależności od wskazań uzyskując takie efekty terapeutyczczne jak: likwidacja bólu, obrzęku i stanu zapalnego, przekrwienie tkanki czy pobudzenie do skurczu mięśni szkieletowych, również zapobieganie zanikom mięśniowym itp.

Przy wyborze określonego rodzaju prądu konieczne jest uwzględnienie okresu trwania schorzenia, czy jest to stan ostry czy przewlekły. Trzeba równiez brać pod uwagę ewentualne przeciwskazania do zabiegu np. metal na drodze przepływu prądu, zaburzenia czucia, zakrzepy, gorączka, choroby serca i inne.

Czesto na skórze pacjenta po zabiegu pojawia się odczyn (zaczerwienienie) co jest zjawiskiem całkowicie normalnym przy użyciu np. prądu galwanicznego.

Do zabiegów często wykonywanych w gabinetach rehabilitacji należą m.in. jonoforeza, galwanizacja, elektrostymulacja i wiele innych znanych pacjentom.

W przypadku jonoforezy i galwanizacji wykorzystuje się prąd stały. Jonoforeza pozwala na wprowadzenie w miejscu dolegliwości przy pomocy prądu jonów leku. Wywiera również inne korzystne działania na tkanki objęte schorzeniem. Również zabieg galwanizacji ma szerokie zastosowanie w fizykoterapii, a to dzięki efektowi terapeutycznemu jaki możemy uzyskać tj.działanie przeciwbólowe, kojące, uspakajające, zmniejszenie pobudliwości nerwów, mięśni jak również w zależności od doboru elektrody w miejscu zabiegu możemy wywołać działąnie pobudzające, drażniące, czy silne przekrwienie tkanki.

Są to zabiegi znane pacjentom, lecz elektroterapia to nie tylko jonoforeza, galwanizacja albo elektrostymulacja. Dysponujemy wieloma prądami które mniej znane, ale bardzo skutecznie przyczyniają się do poprawy naszego stanu zdrowia.

I właśnie w tym miejscu rola rehabilitanta który zna te prądy, umie dobrać do określonego przypadku schorzenia, zna metodykę wykonywania zabiegów tak aby działanie zabiegu wywierało efekt najkorzystniejszy dla pacjenta.