PNF

terapia manualna Kraków
Założeniem metody PNF jest odbudowanie możliwości funkcyjnych organizmu. Metoda jest wprowadzona w oparciu o ruchy zbliżone do tych, które wykonujemy w życiu codziennym. W tej metodzie nie wykorzystuje się ruchów w pojedynczych stawach i w typowych płaszczyznach. Całość ruchu jest wynikiem świadomych ćwiczeń pacjenta we współpracy z terapeutą, wspieranych poprzez takie elementy jak rozciągnięcie mięśni, ciąg i nacisk, właściwy chwyt oraz opór dopasowany do możliwości i potrzeb pacjenta. Właściwy rytm i tempo ruchu ustala terapeuta, utrzymując je przez wszystkie fazy techniki.